×

เตรียมฉายเลเซอร์ โชว์รูปปั้น และเสวนาออนไลน์ รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

โดย THE STANDARD TEAM
29.06.2020
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (28 มิถุนายน) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แถลงข่าวกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร และกิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์ชุด ‘ระวังจะสูญพันธุ์’ (BEWARE TO EXTINCTION) บริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาในชุดการแสดงก่อนที่จะแถลงว่า หากอนาคตมนุษย์ยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า วิถีชีวิตของผู้คนจะต้องเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ของโลก โดยมีเหตุการณ์จำลองของโลกในยุคที่มลพิษทางอากาศ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่จะกลับมาอย่างรุนแรง ส่งผลให้เครื่องแต่งกายของผู้คนต้องแปรสภาพเป็นเสื้อผ้าที่มิดชิด เพื่อปกป้องร่ายกายจากมลภาวะที่มองไม่เห็น และเชื้อไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศ ตลอดจนปัญหาเรื่องสุขภาพที่มนุษย์จะต้องประสบหากไร้ซึ่งความใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวในงานแถลงข่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือสิ่งที่แสดงให้ผู้คนต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ เรื่อง การบริโภค หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา

 

สำหรับแนวทางการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรต่อจากนี้ คือการสานต่อภารกิจเดิม และพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่รูปแบบที่ทันสมัย ผ่านการดำเนินงานที่ควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่จัดทำขึ้นใหม่ตามวาระในทุก 4 ปี (ฉบับปัจจุบันประจำ พ.ศ. 2563-2566) บนหลักการการให้ความสำคัญกับการปกป้องผืนป่าใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอันเป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม เพื่อผดุงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า และระบบนิเวศอันสมบูรณ์ในธรรมชาติของประเทศไทย

 

ด้าน ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ภารกิจของมูลนิธิสืบฯ ที่ผ่านนมา 30 ปี ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วในส่วนของการดูแลผืนป่าตะวันตก แต่อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้หายไป แต่กลายสภาพมาเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ซึ่งกลายเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศ หรือปัญหาของการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ

 

ดังนั้นภารกิจในการทำงานของมูลนิธิสืบฯ หลังจากนี้ คือการก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งมูลนิธิสืบฯ พร้อมจะร่วมเดินทางกับองค์กรอนุรักษ์ และประชาคมโลก ในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

ขณะที่ วัชรบูล ลี้สุวรรณ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า จากการสันนิษฐานของแวดวงวิชาการที่บอกว่าโควิด-19 เกิดจากการบริโภคสัตว์ป่า ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคือการไม่บริโภคสัตว์ป่า หรือนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการรับโรคระบาดอันมาจากสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการตระหนักถึงการดูแลความสมดุลของระบบนิเวศอย่างการดูแลผืนป่า โดยการไม่เข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายกับสรรพชีวิตในธรรมชาติ ให้สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ดูแลกันเองตามกฎของระบบนิเวศ

 

ดังนั้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เนื่องในวาระ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิ กิจกรรมการจุดเทียนรำลึก ณ อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ซึ่งโดยปกติจะถูกจัดขึ้นในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน

 

โดยในปีนี้จะมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดภายใน ไม่ได้มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมงานในพื้นที่เฉกเช่นทุกปี ซึ่งจะมีเพียงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบฯ เป็นตัวแทนร่วมจุดเทียนรำลึกภายใต้มาตรการ ‘เว้นระยะห่างทางสังคม’ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมจุดเทียนรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ได้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูมมิตติ้ง (Zoom Meeting) รวมไปถึงจะมีการจัดกิจกรรม ‘LIGHT IT UP’ หรือการฉายเลเซอร์คำพูดอมตะของสืบ นาคะเสถียร 5 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับกิจกรรมงานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เคยถูกจัดขึ้นอยู่เป็นประจำในช่วงต้นเดือนกันยายน จะถูกปรับรูปแบบเป็นงานนิทรรศการจัดแสดงรูปปั้นสืบ นาคะเสถียร โดยจะมีการเนรมิตอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร มาจัดแสดง ณ โถงชั้น 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เขียนสมุดเยี่ยมคุณสืบฯ ซึ่งจะมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และผลงานต่างๆ ที่หาชมได้ยากของสืบ นาคะเสถียร

 

ในส่วนกิจกรรมเสวนาและการแสดงดนตรีอนุรักษ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมออนไลน์ได้ผ่านกิจกรรม ‘New Normal To 30th SEUB – งานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร’ ได้ทางเพจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภายใต้หัวข้อการพูดคุยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories