×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถอนหุ้น SF วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เปิดให้ซื้อขายวันสุดท้าย 31 พ.ค.

23.05.2022
  • LOADING...
ถอนหุ้น SF

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ หรือ SF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังขอเพิกถอนโดยสมัครใจ ซึ่งจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันสุดท้าย 31 พฤษภาคม 2565 และจะดำเนินการเพิกถอน 1 มิถุนายน 2565 

 

ทั้งนี้ การเพิกถอนหุ้นดังกล่าวตามที่สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ได้ขอเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ และได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising