×
331122

ตลท. ขึ้น SP หุ้น PE กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 62

14.02.2020
  • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท. ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PE ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP, NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2562 

 

ทั้งนี้ PE เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย ‘C’ เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว โดย PE ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories