×

ส.ส. เสรีรวมไทยถาม ป.ป.ช. ระหว่างสัมมนา ส.ส. “ถ้านาฬิกายืมเพื่อนมา ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่?”

โดย THE STANDARD TEAM
20.06.2019
  • LOADING...
พรรคเสรีรวมไทย

วันนี้ (20 มิ.ย.) ที่รัฐสภาชั่วคราว สำนักงานใหญ่ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ มีโครงการสัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงาน และการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

โดยช่วงหนึ่งระหว่างการสัมมนาเรื่องการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ วิรัตน์ วรศสิริน ส.ส. พรรคเสรีรวมไทย ลุกขึ้นถามวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีทรัพย์สินที่ยืมมา เช่น นาฬิกาที่ยืมเพื่อนมา จะต้องแสดงทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หรือไม่

 

วิทยากรจาก ป.ป.ช. กล่าวว่า ก็อาจจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินมีมูลค่า ถ้าเป็นมุมมองของผม อย่างที่แจ้งไปว่า ทรัพย์สินที่ต้องแจ้งมีอะไรบ้าง หมายรวมถึงทรัพย์สินที่ให้บุคคลอื่นครอบครอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ในทางกลับกัน ถ้าท่านครอบครองทรัพย์สินแทนบุคคลอื่น เพื่อความบริสุทธิ์ใจ ท่านอาจแสดงเป็นข้อเท็จจริง

 

เมื่อมาถึงช่วงนี้ วิรัตน์ย้อนถามว่า ‘อาจ’ หรือว่า ‘ต้อง’ เพราะความหมายต่างกัน

 

เจ้าหน้าที่ตอบกลับว่า “อย่างที่ผมเรียนว่า ทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินของท่าน คู่สมรส และบุตร ในเมื่อทรัพย์สินไม่ใช่ของท่าน ตามหลักเกณฑ์ ตามกฎใหม่ ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงก็ได้”

 

หลังจากนั้นวิรัตน์ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร พร้อมกับทิ้งท้ายว่า “ไม่ต้องแสดงนะครับ จะได้เป็นมาตรฐานของทุกคน”

 

ภาพ: พรรคเสรีรวมไทย

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories