×

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นด้วยแผนแก้ไขปัญหา ‘การบินไทย’ ให้ผ่านวิกฤต

29.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (29 เมษายน) ประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ว่า ในการประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร. ได้แก่ 

 

1 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมี เทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

 

คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 

2. พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว 

 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าว ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการบินไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบินไทยสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories