×

ส.ว. ยื่น 77 รายชื่อผ่านประธานรัฐสภา ร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยร่างกฎหมายพรรคการเมือง หลัง กกต. ไม่ทักท้วง

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

วันนี้ (19 สิงหาคม) สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า เมื่อเวลา 10.30 น. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นำโดย พล.อ. สมเจตน์ บุญถนอม และสมาชิกรัฐสภา รวม 77 คน ได้ยื่นหนังสือต่อ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ (พ.ร.ป.) รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ.… ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

สมบูรณ์กล่าวว่า กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเวลา 3 วันที่ประธานรัฐสภาต้องชะลอไว้ก่อน หลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่มีข้อทักท้วง

 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดว่า คำร้องจะต้องมีสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เข้าชื่อเสนอ ซึ่งเมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้องพบว่า มีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อ 77 คน เกินจากจำนวนปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 10 คือ 73 คน

 

ขณะที่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า คำร้องดังกล่าวอ้างถึงมาตราใดบ้างของร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง สมบูรณ์ได้เปิดดูเอกสารแล้วตอบว่า มีหลายมาตรา รวมแล้วสิบกว่าหน้า ต้องส่งให้ทางสำนักงานตรวจสอบต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising