×

ส.ว. หนุนแบ่งเขตเลือกใหม่ ไม่ใช้เขตเดียว หวั่นการซื้อเสียงและการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

25.08.2021
  • LOADING...
เสรี สุวรรณภานนท์

วันนี้ (25 สิงหาคม) ที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งมี ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้เข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) 

 

โดย เสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นไปเพื่อประชาชน ประชาชนต้องได้ประโยชน์ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ประชาชนดูจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไรเลย เพราะเปลี่ยนแปลงแค่ได้บัตรเลือกตั้งสองใบตามที่ฝ่ายการเมืองต้องการ โดยที่ผ่านมาการเลือกตั้งมีปัญหา สร้างความแปลกแยก สร้างความเหลื่อมล้ำ และไม่ได้เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น หากจะให้ประชาชนได้ประโยชน์นั้นจึงต้องใช้เขตเลือกตั้งเขตใหญ่ ไม่ใช่เขตเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อเสียงได้ง่ายเพราะใช้เงินไม่มากนัก

 

“ส่วนตัวอยากให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มีตัวแทนของตัวเองอย่างแท้จริง หากพื้นที่ที่แข่งขันการเลือกตั้งมีการแพ้ชนะเกิดขึ้น คนที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าแต่คะแนนห่างกันไม่มาก ทำให้ประชาชนที่เลือกผู้แพ้นั้นไม่มีตัวแทนในการทำงานจึงทำให้เกิดปัญหา เกิดเป็นกลุ่มก้อนไปเรียกร้องกันนอกสภาดังที่เห็นบ่อยๆ นอกจากนี้ การใช้ระบบเขตเดียวคนเดียวยังทำให้เกิดภาคนิยมด้วย” เสรีกล่าว

 

ต่อมา พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร ส.ว. กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครั้งล่าสุดก็เห็นแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ต้องไปแก้ประกาศให้ กกต. คำนวณสูตรเลือกตั้งให้ชัดเจนเท่านั้น ทั้งนี้ หากจะแก้รัฐธรรมนูญ ก็ต้องแก้ไขปัญหาที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เที่ยงธรรมให้ได้ด้วย ไม่ให้ธุรกิจการเมืองมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยจนมีแค่คนมีเงินเท่านั้นที่จะชนะการเลือกตั้งได้ 

 

“ขอเสนอว่าให้ใช้สูตรเลือกตั้ง 375+125 ได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเราใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ไปในการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวก็จะแก้ไขอีกแล้ว” ศานิตย์กล่าว และเสริมว่าสิ่งที่ตนกังวลมากที่สุดคือจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising