×

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น ‘เราไม่ทิ้งกัน’ วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เริ่มขาย 14 พ.ค. นี้

08.05.2020
  • LOADING...

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามแผนงานโครงการของรัฐบาลภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงินไม่เกิน  1 ล้านล้านบาท ทางกระทรวงการคลังจึงเปิดระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

 

ทั้งนี้ จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยรุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ย 2.40% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ย 3.00% ต่อปี

 

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จะแบ่งจำหน่ายเป็น 3 ช่วง

 

– ช่วงที่ 1 วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563
จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

– ช่วงที่ 2 วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563 (จำหน่ายวงเงินที่เหลือจากช่วงที่ 1)
จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อย การซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนต่อธนาคาร

 

– ช่วงที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2563 (จำหน่ายวงเงินที่เหลือจากช่วงที่ 2) เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อ ขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่จำกัดวงเงิน (เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร )

 

โดยซื้อผ่านแอปพลิเคชัน BOND DIRECT และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

 

อย่างไรก็ตาม พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะจำหน่ายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถออกเพิ่มเติมได้ ตามวงเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดของพันธบัตรแต่ละรุ่น รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี (อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2563) ได้แก่ 

 

– รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (เฉลี่ย 2.40% ต่อปี) 

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

 

– รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (เฉลี่ย 3.00% ต่อปี)
ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
ปีที่ 4-8 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ปีที่ 9       อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
ปีที่ 10    อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

 

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายน และวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี โดยจะวันครบอายุไถ่ถอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising