×

ข่าวดีชาวสวนยาง รัฐบาลเซ็นขายยางให้ต่างชาติได้เพิ่ม 1.6 แสนตัน

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2019
  • LOADING...

การยางแห่งประเทศไทย ได้เจรจาขายสินค้ายางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการรักษาเสถียรภาพและผลักดันราคายางให้สูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาล 

 

ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนาม (MOU) กับบริษัทเอกชนต่างประเทศไปแล้ว 2 รายคือ บริษัทจากประเทศจีน เพื่อซื้อยาง STR 20 ปริมาณ 60,480 ตัน และบริษัทเอกชนจากฮ่องกง เพื่อซื้อยาง STR 20 ปริมาณ 100,000 ตัน รวมทั้งยางแผ่นรมควันชั้น 3 อัดก้อนอีก 100,000 ตัน 

 

สำหรับยางที่นำมาขายนี้เป็นยางที่รับซื้อมาจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรมาแปรรูป ฯลฯ ซึ่งเป็นยางที่มีมาตรฐานการผลิต GMP หรือ ISO โดยการลงนาม (MOU) ดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้เกิดการขยายช่องทางการจำหน่ายยางไปต่างประเทศ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดและเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีโลก

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising