×

พันธบัตร ‘ออมเพิ่มสุข’ เปิดขายอีกรอบ 15 มิ.ย. นี้ ซื้ออย่างไรพาไปดูทีละขั้นตอน

15.06.2022
 • LOADING...
พันธบัตรออมเพิ่มสุข

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ‘ออมเพิ่มสุข’ วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 2 รุ่น ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แบ่งเป็น

 

 1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี โดยจะจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และเริ่มจำหน่ายแบบไม่จำกัดวงเงินตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ภายใต้วงเงินที่เหลือจากช่วงแรก

 

 1. เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.30% ต่อปี

 

นอกจากการซื้อผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคารทั้ง 4 แห่งแล้ว ผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ ‘ออมเพิ่มสุข’ ยังสามารถซื้อผ่านโมบายล์แบงกิ้งที่มีบัญชีอยู่ได้โดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร 

 

โดยล่าสุด สบน. เผยแพร่วิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 แห่งผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ: Public Debt Management Office ไว้ดังนี้  

 

ธนาคารกรุงเทพ

 1. เลือกเมนู ‘การลงทุน’
 2. เลือก ‘พันธบัตรรัฐบาล’
 3. เลือกพันธบัตรที่เปิดขายและเลือกรุ่นที่จะซื้อ
 4. ตรวจสอบ และกด ‘ซื้อ’ อ่านเงื่อนไข และกด ‘ยอมรับ’
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน และระบุจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด ‘ต่อไป’
 6. ตรวจสอบรายละเอียด และกด ‘ยืนยัน’
 7. เมื่อทำรายการสำเร็จท่านจะได้รับสลิป

 

 

ธนาคารกรุงไทย 

 1. เลือก ‘บริการ’
 2. เลือก ‘พันธบัตรออมทรัพย์’
 3. เลือก ‘รุ่นพันธบัตร’ ที่ต้องการจอง
 4. ระบุ ‘จำนวนที่จองซื้อ’
 5. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการชำระเงิน
 6. ส่งคำสั่งจองซื้อพันธบัตรสำเร็จ

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

 1. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อ 
 2. ระบุเลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือ แล้วกดปุ่ม ‘ยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS’
 3. ตรวจทานข้อมูลส่วนตัวใน K PLUS
 4. ศึกษาและยอมรับข้อตกลงของบริการ
 5. ศึกษาและยอมรับข้อตกลงของหลักทรัพย์
 6. ระบุจำนวนจองซื้อ
 7. ทบทวนรายการจองซื้อ แล้วกดปุ่ม ‘ยืนยัน’
 8. กด Push Notification เพื่อเปิด K PLUS หรือกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือน ที่มุมขวาบนใน K PLUS
 9. กด ‘ชำระเงิน’ โดยระบบจะส่งอีเมลหลังชำระเงินเสร็จ

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เลือกเมนู ‘ธุรกรรมของฉัน’
 2. เลือกเมนู ‘การลงทุน’
 3. เลือกเมนู ‘พันธบัตร’ (หากยังไม่มีสมุดพันธบัตรฯ ต้องเปิดบัญชีที่สาขา)
 4. เลือกบัญชีพันธบัตร
 5. กดเลือกพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบบจะแสดงรายละเอียดเบื้องต้น
 6. เลือกบัญชีสำหรับตัดเงินและกรอกจำนวนเงิน
 7. เลือกหรือกรอกเบอร์มือถือสำหรับรับ SMS แจ้งผลการจัดสรร กด ‘ตรวจสอบ’
 8. ระบบจะแจ้งว่าจะส่ง SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตร กด ‘ยืนยัน’
 9. ระบบจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่ออ่านเสร็จแล้ว กด ‘ยอมรับ’
 10. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองซื้อ เมื่อตรวจสอบแล้ว กด ‘ยืนยัน’
 11. ระบบจะแสดงรายการจองซื้อสำเร็จ และจะบันทึกภาพสรุป

 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ซื้อครั้งแรกที่ต้องการซื้อผ่านโมบายล์แบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย และกสิกรไทย สามารถกดซื้อได้เลย แต่ธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่สาขาก่อน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising