×

ศาลสิงคโปร์ไฟเขียว Zipmex พักชำระหนี้ได้จนถึง 2 ธ.ค. 2022 พร้อมสั่งเร่งชี้แจงเจ้าหนี้และลูกค้าถึงแนวทางแก้ปัญหา

16.08.2022
 • LOADING...
Zipmex

หลังจากบริษัทในเครือ Zipmex ได้ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดสภาพคล่องที่เกิดจากการลงทุนผิดพลาด ล่าสุดศาลสิงคโปร์ได้พิจารณาอนุญาตให้ Zipmex พักชำระหนี้ได้ตามร้องขอ โดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2022 ส่งผลให้บริษัททั้ง 5 ของ Zipmex ได้รับการคุ้มครองไม่ให้เจ้าหนี้รายใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลสิงคโปร์สามารถยื่นฟ้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

 

อย่างไรก็ตาม ศาลได้กำหนดให้ทาง Zipmex ต้องจัดประชุมในลักษณะ Town Hall ให้แก่เจ้าหนี้และลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง (15 สิงหาคม) เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างทั่วถึง โดยในการประชุมนั้นทาง Zipmex จะต้องอธิบายถึงการดำเนินการในสิงคโปร์ว่ามีความสำคัญต่อเจ้าหนี้และลูกค้าอย่างไร

 

รวมถึงสถานะของการลงทุนต่างๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องเสนอ ความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสำเร็จของข้อเสนอทั้งหลายของนักลงทุน และระดับความจริงจังของนักลงทุน และเมื่อใดที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึง Z Wallet ได้ โดยทางบริษัทจะประกาศให้ทราบอีกครั้งถึงวัน เวลา และรายละเอียดในการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท เช่น อีเมล และเว็บไซต์ 

 

สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้ Zipmex ระบุว่า ภายในกรอบระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • จัดทำรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ Zipmex
 • นำส่งรายงานการครอบครองหรือการเปลี่ยนถ่ายทรัพย์สินของ Zipmex ภายใน 14 วัน (หากมี)
 • จัดทำรายการบัญชีของ Zipmex เป็นระยะ
 • ประเมินผลกำไรและงบกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการของ Zipmex
 • ทำงบรายเดือนของฝ่ายบริหาร
 • ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์ เพื่อให้ความกระจ่างแก่เจ้าหนี้และลูกค้า พร้อมแจกแจงรายละเอียดของแผนลงทุน ตลอดจนกำหนดการที่คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet ได้อีกครั้ง

 

นอกจากนี้ภายใน 6 สัปดาห์นับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง Zipmex จะยื่นคำแถลงการณ์เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่อศาล และในทุกๆ เดือนจนถึงการสิ้นสุดระยะเวลาการขอพักชำระหนี้ Zipmex จะรวบรวมข้อมูลและดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 • ทำงบรายเดือนของฝ่ายบริหาร
 • ทำรายงานข้อมูลเพื่อให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอพักชำระหนี้ที่ Zipmex ได้รับ 

 

เอกสารชี้แจงของ Zipmex ย้ำด้วยว่า บริษัทกำลังเดินหน้าทยอยบรรเทาปัญหาจากบริการ Z Wallet รวมถึงการเร่งพัฒนา Ecosystem ของเหรียญ ZMT และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนักลงทุนหลายราย เพื่อจัดสรรเงินทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ โดยหากเจ้าหนี้ที่ยังมีความประสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายกับ Zipmex สามารถดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากคำสั่งพักชำระหนี้สิ้นสุดลง

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising