×

ก.ล.ต. เปิดตัวเว็บเพจ Cyber Resilience ศูนย์รวมข้อมูลให้ความรู้และแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์

31.03.2022
  • LOADING...
Cyber Resilience

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำเว็บเพจ www.sec.or.th/cyber เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียน และประชาชนที่สนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

ในปัจจุบันอัตราการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก โดยมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งภาคการเงินและตลาดทุน ก.ล.ต. ได้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงได้จัดทำเว็บเพจ www.sec.or.th/cyber ในชื่อหมวด ‘Cyber Resilience’ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคาม เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียน และประชาชนที่สนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

  1. องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์: รวบรวมบทความ คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และ E-Book ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งประกาศ แนวปฏิบัติ และคู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  1. กิจกรรมด้านไซเบอร์: รวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไซเบอร์ต่างๆ ของ ก.ล.ต.

 

  1. รายงานเหตุการณ์ภัยคุกคาม: ระบบ Incident Report ซึ่งเป็นช่องทางในการรายงานเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน เพื่อช่วยให้การแจ้งเหตุสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

  1. การแจ้งเตือนภัยไซเบอร์: เผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน ตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

  1. ข่าวสารด้านไซเบอร์: รายงานข่าวสาร เหตุการณ์ และข้อมูลสถิติของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

“แม้การหลีกเลี่ยงภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลได้ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง” รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

 

ทั้งนี้ สามารถรับชมคลิปวิดีโอแนะนำเว็บเพจ Cyber Resilience ได้ที่ YouTube: ThaiSEC หรือคลิก https://youtu.be/aPtUEA2v3Og

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising