×

ไม่ต้องรอประธาน ตลท. คนใหม่ บอร์ดที่เหลือสามารถเคาะเลือกผู้จัดการได้ คาดได้ชื่อเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่มถึง 15 พ.ค. นี้

30.04.2024
 • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีใครยื่นสมัครผู้จัดการคนใหม่ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่มถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ หลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

 

แหล่งข่าวระดับสูงในตลาดทุนเปิดเผยกับ THE STANDARD WEALTH ว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากหลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ยังไม่มีบุคคลภายนอกและภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ายื่นใบสมัครเพื่อรับตำแหน่งนี้

“คิดว่าตอนนี้ใครจะมาสมัครในตำแหน่งนี้ ฝ่ายรัฐบาลต้อง Endorse ด้วย ประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบอร์ดต้องคุย ทำงานร่วมกันได้ โดยขั้นตอนการสรรหาผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ รอบนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ คนใหม่ที่จะมาแทน พิชัย ชุณหวชิร ที่ลาออกจากประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เหลือมีอำนาจในการเคาะเลือกเลย ส่วนกรณีข่าวที่ออกมาว่า แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นสมัครแล้วนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะถึงตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นใบสมัครมาแม้แต่คนเดียว” แหล่งข่าวกล่าวกับ THE STANDARD WEALTH

 

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า แม้จะมีการขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่คาดว่าขั้นตอนการสรรหาจะยังเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งคาดว่าจะสรรหาได้รายชื่อผู้มารับตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ 

 

เปิดรายชื่อบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

 • พิเชษฐ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการ
 • คมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการ
 • ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการ
 • ธิติ ตันติกุลานันท์ กรรมการ
 • รวินทร์ บุญญานุสาสน์ กรรมการ
 • ศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการ
 • โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ
 • ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

ตลท. ออกแถลงการณ์ขยายเวลารับสมัคร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 นั้น

 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในตลาดทุน รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร ‘To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone’ มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันมากขึ้น พร้อมทั้งมีเวลาเตรียมความพร้อมในการสมัครดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ข้อมูลอื่นๆ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising