×

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล หวังป้องกันเหรียญผิดกฎหมาย

19.03.2021
  • LOADING...
ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล หวังป้องกันเหรียญผิดกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายมาให้บริการ

 

สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาให้บริการ และช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน

 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายนำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน 

 

โดยเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีระบบงานในการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้านั้น ได้ผ่านการพิจารณาถึงรูปแบบและกลไกการใช้งาน ที่แสดงได้ว่าไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายแก่ผู้ลงทุนที่มาใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกทางหนึ่ง

 

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีระบบคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดกรองสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีระบบงานในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย (Listing Rule) ซึ่งได้เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องมีระบบคัดกรองสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising