×

ก.ล.ต. เล็งปรับเกณฑ์ให้ ‘มาร์เก็ตติ้ง’ ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นจากที่บ้านได้ หวังลดผลกระทบจากโควิด-19

29.04.2021
  • LOADING...
ก.ล.ต. เล็งปรับเกณฑ์ให้ ‘มาร์เก็ตติ้ง’ ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นจากที่บ้านได้ หวังลดผลกระทบจากโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง ทำให้หลายบริษัทต้องประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอาชีพที่จะปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน หรือเจ้าหน้าที่การตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) ที่ต้องคีย์คำสั่งซื้อขายหุ้นของลูกค้าในออฟฟิศเท่านั้น 

 

แต่ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมทบทวนกฎเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ โดยจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายจากที่บ้านได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจและสอดรับกับสถานการณ์โควิด-19

 

ก.ล.ต. ได้ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine โดยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยจัดให้มีระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการ Work from Home ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการได้แล้ว

 

ต่อมาผู้ประกอบธุรกิจมีข้อเสนอว่า เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) ควรเปิดให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในลักษณะ Work from Home ได้ ก.ล.ต. จึงได้หารือร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ผู้ประกอบธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นควรปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ให้เป็นหลักการ Principle Based มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในลักษณะ Work from Home ภายใต้ New Normal ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการให้บริการ ในขณะที่ยังมีมาตรการดูแลประโยชน์และข้อมูลของลูกค้าอย่างเพียงพอ 

 

โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงานและการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาความลับของข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการดำเนินงานในที่ทำการ

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือทาง Email: [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคมนี้

 


ไม่พลาดข่าวไฮไลต์ประจำวัน มาเป็นเพื่อนกับ THE STANDARD WEALTH ในไลน์ คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

FYI
  • Regulatory Guillotine คือการทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories