×

อนาคตเราอาจได้เห็น ‘เบอร์เกอร์ห่อสาหร่าย’ เพราะนักวิจัยพบว่า สาหร่ายสามารถนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้

30.10.2022
  • LOADING...
เบอร์เกอร์ห่อสาหร่าย

HIGHLIGHTS

2 mins. read
  • ในอนาคตเราอาจได้เห็นบรรจุภัณฑ์อื่นนอกจากพลาสติก เพราะล่าสุดนักวิจัยจาก Flinders University ในออสเตรเลีย พร้อมด้วยบริษัทวัสดุชีวภาพสัญชาติเยอรมันได้พัฒนาวัสดุเคลือบโพลีเมอร์ชีวภาพที่ทำจาก ‘สาหร่าย’ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหามลภาวะของบรรจุภัณฑ์ได้
  • ทางทีมนักวิจัยก็ยังคงหาแนวทางที่จะปลูกสาหร่ายได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นจนจบ

บรรจุภัณฑ์เบอร์เกอร์หรืออาหารฟาสฟู้ดส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ล้วนทำมาจาก ‘พลาสติก’ หรือ ‘กระดาษ’ ที่ใช้เวลาย่อยสลายนานหลายปี ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงพลาสติกบางประเภทก็มีสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย

 

หรือแม้แต่กระดาษที่ทนต่อไขมันก็เคลือบด้วยพลาสติก และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารโพลีฟลูออโรอัลคิล (PFAS) ที่สามารถสะสมในสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์

 

แต่ในอนาคตเราอาจได้เห็นบรรจุภัณฑ์แบบอื่นนอกเหนือจากพลาสติก เพราะล่าสุดนักวิจัยจาก Flinders University ในออสเตรเลีย พร้อมด้วยบริษัทวัสดุชีวภาพสัญชาติเยอรมันได้พัฒนาวัสดุเคลือบโพลีเมอร์ชีวภาพที่ทำจาก ‘สาหร่าย’ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหามลภาวะของบรรจุภัณฑ์ได้

 

Dr.Zhongfan Jia หัวหน้านักวิจัยจากสถาบัน Flinders Institute for Nanoscale Science and Technology อธิบายว่า สาหร่ายที่นำมาทำบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถรีไซเคิลได้ เนื่องจากสารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีโครงสร้างคล้ายกับเส้นใยธรรมชาติที่ใช้ทำกระดาษ

 

สาหร่ายเหล่านั้นมีถิ่นกำเนิดในแถบชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทวัสดุชีวภาพสัญชาติเยอรมันกำลังพยายามขยายการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน

 

นอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังสามารถช่วยฟื้นฟูธรรมชาติได้ด้วย เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า สาหร่ายถือเป็นพืชที่สำคัญในการรักษาสมดุลในท้องทะเล ลดก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่ง หากมีการปลูกและดูแลมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อพื้นน้ำและบนบก

 

ซึ่งทางทีมนักวิจัยก็ยังคงหาแนวทางที่จะปลูกสาหร่ายได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นจนจบ

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising