×

ความรู้มากมาย แต่หยิบมาใช้ในชีวิตจริงยากเกิน! SEAC เปิดตัวนวัตกรรม Smart Learning สร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่นำมาใช้ได้จริง

09.06.2023
  • LOADING...
SEAC’s Smart Learning

ความรู้มากมาย แต่หยิบมาใช้ในชีวิตจริงยากเกิน จากนี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เมื่อ SEAC เปิดตัวนวัตกรรม SEAC’s Smart Learning แก้ Pain Point ให้ผู้คนและองค์กรนำการเรียนรู้ไปปรับใช้ได้จริง

 

“บริบทของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการเข้ามาของเทคโนโลยี ทำให้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในการทำงานที่ต้องเพิ่มทักษะ Soft Skill อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นการเข้าอบรมหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญตามสถาบันต่างๆ แต่ด้วยข้อจำกัด ประกอบกับรูปแบบการสอนที่เน้นหลักทฤษฎีนั้น อาจทำให้ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง” อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง SEAC กล่าว

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

จุดกำเนิดให้ SEAC พัฒนานวัตกรรม ‘SEAC’s Smart Learning’ จดสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัท เน้นการเรียนรู้ด้วย 4Line Learning, 5Phase Development และ 6 Learning Labs เน้นผลลัพธ์ที่นำไปปรับใช้ได้จริง โดยจะมีพื้นที่และเครื่องมือให้ปฏิบัติจริง

 

สิ่งที่น่าสนใจของโปรแกรมนี้คือจะเป็นการจับทุก Pain Point ของการเรียนรูปแบบเก่ามาปรับใหม่ เน้นให้สนุก เข้าใจง่าย มีส่วนร่วม เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ได้จริง และยังเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานได้

 

โดยที่ผ่านมา SEAC เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร จนทำให้ปัจจุบันมีทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและองค์กร และที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 2 ล้านคน และพบว่าผู้เรียนสามารถนำทักษะออกไปใช้ได้จริงถึง 95%

 

ด้าน เจมส์ เอนเกล Chief Learning Architect, SEAC กล่าวต่อไปว่า หัวใจสำคัญของการเรียนรู้คือ เราให้ความสำคัญกับผลลัพธ์จากการออกแบบประสบการณ์การเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมกับสอนให้เชื่อมโยงเนื้อหาบริบทของแต่ละคน เน้นใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อและฝึกปฏิบัติไปด้วยกัน เชื่อว่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ต่อเนื่อง

 

ยิ่งไปกว่านั้นจะช่วยผลักดันตลาดธุรกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ให้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

และจะสามารถรองรับยุคหลังโควิด หลายๆ องค์กรพยายาม Reskill ให้กับพนักงาน จากงานวิจัยพบว่าผู้เรียนกว่า 75% ไม่ได้รู้สึกว่าการเข้าฝึกอบรมมีประสิทธิภาพจริง และอีกกว่า 88% ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากหากเทียบกับตัวเลขผู้เข้าเรียนและเม็ดเงินที่ผู้คนได้ใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรมนี้

 

และเป้าหมายใหญ่ที่ SEAC ต้องการไปให้ถึงคือการพยายาม Upskill คนไทยให้ได้มากกว่า 1 ล้านคนภายในปี 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising