×

‘เอสซีจี’ เผย ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ แล้ว แต่ยังไม่นำหุ้นเข้าเทรดในปีนี้ ชี้กำลังพิจารณาความเหมาะสมในช่วงต้นปีหน้า

05.10.2022
  • LOADING...
SCGC

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (เอสซีจี) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่องแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 รวมถึงเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และเร่งหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น

 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า SCGC ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งการอนุญาตตามแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

 

โดยขณะนี้ SCGC อยู่ระหว่างพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกต่างๆ เช่น ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ภาวะวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อ การล็อกดาวน์ของประเทศจีนจากโควิด ตลอดจนภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ข้างต้นคาดว่าการเสนอขายหุ้น IPO และการนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่เกิดขึ้นภายในปี 2565 และจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไปในช่วงต้นปี 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising