×

‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ ตั้ง 3 บริษัทย่อยเสริมแกร่ง สร้างเครือข่ายธุรกิจเคมิคอลส์ในในจีน เวียดนาม และไทย

13.12.2021
  • LOADING...
SCG

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC ซึ่งถือหุ้น 100% ตั้ง 3 บริษัทย่อยในประเทศจีน เวียดนาม และไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางจัดจำหน่ายในจีน รวมถึงสร้างเครือข่ายกับสตาร์ทอัพด้านเคมิคอลส์ในไทย และรองรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เวียดนาม

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 3 แห่งภายใ้ต้การดำเนินงานของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย 

 

  1. จัดตั้งบริษัท SCG Chemicals Shanghai Company Limited (หรือ SCG Chem Shanghai) ที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดตั้ง SCG Chem Shanghai มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโพลีเมอร์ และส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้โดยตรง เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะจากสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product)

 

  1. จัดตั้งบริษัท SENFI Ventures Company Limited (หรือ SENFI Ventures) ที่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในสตาร์ทอัพแบบ Venture Capital หรือการลงทุนร่วมกับคู่ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเคมิคอลส์ ผ่านการเข้าถึงนวัตกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

 

  1. จัดตั้งบริษัท REPCO NEX (Vietnam) Company Limited (หรือ RNV) ที่ประเทศเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรแก่ Long Son Petrochemicals Company Limited (หรือ LSP) และขยายธุรกิจการให้บริการวิศวกรรมและซ่อมบำรุงไปยังประเทศเวียดนาม

 

ทั้งนี้ SCG Chem Shanghai มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านหยวน หรือประมาณ 5.3 ล้านบาท, SENFI Ventures มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท และ RNV มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 7,914 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณ 13 ล้านบาท โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือหุ้น 100% ในทั้ง 3 บริษัท

 

การลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.01% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 4.06% ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising