×

‘เอสซีจี’ เผย ต้นทุนวัตถุดิบ-พลังงานพุ่ง กดกำไร 9 เดือนแรกปีนี้เหลือ 2.12 หมื่นล้านบาท ลดลง 45%

26.10.2022
  • LOADING...
SCG

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ เอสซีจี รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,444 ล้านบาท ลดลง 64.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 75% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับลดลง ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับในไตรมาสก่อนเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับ

 

ขณะเดียวกันมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 142,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 7% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพ็กเกจจิ้งมีราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด EBITDA ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 447,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด EBITDA ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 51,790 ล้านบาท

 

ส่วนกำไรสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 อยู่ที่ 21,225 ล้านบาท ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 38,867 ล้านบาท สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์และต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์ลดลง

 

โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2565 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเท่ากับ 8,832 ล้านบาท ลดลง 6,463 ล้านบาท หรือ 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น 43% ของทั้งหมด หรือเท่ากับ 3,820 ล้านบาท ลดลง 6,042 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นเท่ากับ 5,012 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% ของทั้งหมด ลดลง 421 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

สำหรับเงินปันผลรับในช่วง 9 เดือนของปี 2565 เท่ากับ 12,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,862 ล้านบาท หรือ 65% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย SCG มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (SCG ถือหุ้น 20-50%) เท่ากับ 9,138 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (SCG ถือหุ้นต่ำกว่า 20%) เท่ากับ 3,187 ล้านบาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising