×

‘ปูนซิเมนต์ไทย’ ประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง หุ้นละ 8.50 บาท

28.01.2021
  • LOADING...
‘ปูนซิเมนต์ไทย’ ประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง หุ้นละ 8.50 บาท

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 ล้านบาท คิดเป็น 49.2% ของกำไรสุทธิ 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงินรวม 6,600 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงินรวม 10,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 

 

สำหรับผลดำเนินงานของบริษัทงวดไตรมาส 4/63 มีกำไรรวม 8,048 ล้านบาท ลดลง 17% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากผลดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในภูมิภาค ประกอบกับมีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของธุรกิจซีเมนต์ในประเทศเมียนมาและอินโดนีเซีย 

 

ขณะที่รายได้จากการขายเท่ากับ 97,250 ล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างลดลงจากปัจจัยตามฤดูกาลและผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งธุรกิจเคมิคอลส์หยุดซ่อมบำรุงโรงงานของมาบตาพุดโอเลฟินส์ในไตรมาสนี้ แม้ว่าการหยุดซ่อมบำรุงนี้สามารถทำเสร็จได้เร็วกว่ากำหนด ทำให้สามารถชดเชยปริมาณขายที่จะลดลงไปได้บางส่วน แต่ก็ยังส่งผลให้ปริมาณขายของธุรกิจเคมิคอลส์ลดลงในไตรมาส 4/63

 

อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรเพิ่มขึ้น 13% ส่วนใหญ่จากผลดำเนินงานธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึ้น และปัจจัยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

 

สำหรับผลดำเนินงานทั้งปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน ผลจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising