×

SCBS เปิดหลักสูตรรุ่นที่ 7 สร้างความมั่งคั่งยั่งยืน ยกศักยภาพนักลงทุนไทย ในธีม ‘World Wide Wealth-ความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก’

11.02.2021
  • LOADING...
SCBS Infinite Wealth Program

กัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนผู้มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนอย่างถ่องแท้ สมัครเข้าร่วมโครงการ SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 7 ภายใต้แนวคิด ‘World Wide Wealth-ความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก’ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่ ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่กลั่นกรอง และออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ SCBS เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วย 3E 

 

Explore เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ด้วยทฤษฎีและการลงทุนจริงในสนามจริง 

 

Expand สัมผัสประสบการณ์จากนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

Engender สร้างคุณค่าและโอกาสที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืนในฐานะนักลงทุนและพลเมืองของโลก

 

ทั้งนี้ หลักสูตรแบ่งเป็นสองส่วน ประกอบด้วยการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียน ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริง ด้วยการเปิดบัญชีลงทุน 2 ล้านบาท 

 

โดยมีผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เข้าใจ และค้นหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพื่อการลงทุนจริงได้ ซึ่งมี สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และได้รับเกียรติจาก ธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร 

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2564 SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งปีได้ที่ www.scbs.com/iwp  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0 2949 1999 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories