×

ธปท. เผย ดีล SCBS-Bitkub ล่มด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ย้ำที่ผ่านมายังไม่เคยยื่นเรื่องขอซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการ

29.08.2022
  • LOADING...
รณดล นุ่มนนท์

ธปท. แจง ดีลซื้อ-ขายหุ้นระหว่าง SCBS-Bitkub ล่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกันทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท ยันที่ผ่านมายังไม่มีการยื่นเรื่องขออนุญาตอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

 

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีการยกเลิกธุรกรรมซื้อ-ขายหุ้นระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และบริษัท บิทคับ ออนไลน์ (Bitkub Online) โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของสองบริษัท

 

รองผู้ว่าการ ธปท. ระบุอีกว่า กรณี SCBS จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน Bitkub Online ในสัดส่วน 51% นั้น SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิกดีลดังกล่าวแล้ว

 

ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

 

โดยเกณฑ์ปัจจุบันอนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (DA) ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ

 

  1. เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  1. ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อ ธพ. 

 

  1. ให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ

 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด ทั้งนี้ กลุ่ม ธพ. ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของดีลใดดีลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising