×

รู้จัก ‘มีตังค์’ บริการใหม่จาก SCB ที่ทำให้มีตังค์ได้ทันที ไม่ต้องรอสิ้นเดือน [PR News]

06.11.2019
  • LOADING...
SCB Payroll Solution

HIGHLIGHTS

4 MINS. READ
  • มนุษย์เงินเดือนปัจจุบันขาดความผูกพันและพร้อมตีจากองค์กรง่ายยิ่งขึ้น แม้สวัสดิการไม่ใช่ปัจจัยแรกที่ทำให้ตัดสินใจอยู่หรือไปจากองค์กร แต่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โจทย์สำคัญของ HR คือการพัฒนาสวัสดิการที่เข้าถึงจิตใจของพนักงาน เพื่อให้เขาอยู่กับองค์กรแล้วมีความสุข
  • จะดีแค่ไหนหากองค์กรก้าวออกจากกรอบสวัสดิการแบบเดิม แนวคิดใหม่เพื่อมนุษย์เงินเดือนจาก SCB Payroll 
  • SCB หนุนองค์กรสร้างคุณค่าของสวัสดิการพนักงานผ่านบริการบัญชีเงินเดือน (SCB Payroll) ด้วยสวัสดิการทางการเงินที่เข้าใจมนุษย์เงินเดือนอย่างถ่องแท้ ล่าสุดพัฒนา มีตังค์ สวัสดิการรูปแบบใหม่ที่ให้พนักงานเบิกเงินเดือนได้ล่วงหน้าเท่ากับจำนวนวันที่ได้ทำงานจริงมาแล้วในเดือนนั้นๆ
  • ‘มีตังค์’ เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์เงินเดือนจัดการด้านการเงินในยามฉุกเฉินได้ดีขึ้น การศึกษาพบว่ามนุษย์เงินเดือนราว 70% ของกลุ่มตัวอย่างใช้เงินเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลย บ้างครั้งเมื่อเงินไม่พอ 80% จึงยอมรับว่าเคยกู้เงินนอกระบบ โดย 88% มียอดเงินกู้น้อยกว่า 15,000 บาท ขณะที่ 57% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาหนี้สินทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
  •  

โลกที่หมุนเร็วในปัจจุบันองค์กรถูกแรงกระแทกอย่างหนักหน่วงจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี หรือที่เราเรียกว่า Digital Disruption การพัฒนาและขยายขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อให้พร้อมแข่งขันกับคู่แข่งทั้งรายเดิมและคู่แข่งที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เราเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ คือการมีบุคลากรที่มีความสามารถ 

 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราพบว่า มนุษย์เงินเดือนปัจจุบันขาดความผูกพันและพร้อมตีจากองค์กรง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพต่อธุรกิจ ส่งผลกระทบให้ความพยายามในการปรับเปลี่ยน และขยายขีดความสามารถขององค์กรเพื่อเดินหน้าสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ ทำได้ยากลำบาก องค์กรยุคนี้จึงให้ความสำคัญกับงานด้านบุคคลมากยิ่งขึ้น 

 

แม้สวัสดิการไม่ใช่ปัจจัยแรกที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนตัดสินใจอยู่หรือไปจากองค์กร แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โจทย์สำคัญของ HR คือการพัฒนาสวัสดิการที่เข้าถึงจิตใจของพนักงาน เพื่อให้เขาอยู่กับองค์กรแล้วมีความสุขมากขึ้น 

 

สวัสดิการทางการเงินที่ดีช่วยเติมเต็มความสุขให้กับมนุษย์เงินเดือน แต่ต้องยอมรับว่าสวัสดิการคือต้นทุนขององค์กร ดังนั้นหากเราให้คนที่มีทรัพยากรและมีความเข้าใจความต้องการทางด้านการเงินอยู่แล้วอย่างเช่น ธนาคาร เข้ามาเป็นผู้นำเสนอสวัสดิการทางการเงินให้กับพนักงาน โดยที่องค์กรไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลย ผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าหรือไม่ 

ทุกวันนี้ภาคธุรกิจเกือบทั้งหมดในประเทศไทยเป็นลูกค้าที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ (Payroll) ของธนาคารใดธนาคารหนึ่งอยู่แล้ว ดังนั้นวงการธนาคารจึงแข่งขันกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นผู้ให้บริการแก่องค์กร และสามารถเข้าถึงลูกค้าบุคคลที่เป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ 

 

 

SCB Payroll Solution

 

อรรัตน์ ชุติมิต รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เล่าให้ฟังถึงวงการบริการบัญชีเงินเดือนว่า “การแข่งขันในตลาด Payroll ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะต่างมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ในอดีตเราแข่งกันด้วยเรื่องราคาค่าธรรมเนียม ต่อมาเป็นเรื่องประสิทธิภาพจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงานได้อย่างถูกต้อง จนถึงการแข่งขันกันด้วยเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มอบให้สำหรับพนักงานขององค์กรที่ใช้บริการ Payroll และในปัจจุบันเราเดินมาสู่การแข่งขันโดยนำระบบ HR Portal เข้ามาช่วยเรื่องบริหารจัดการสำหรับงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งการแข่งขันของตลาดยังอยู่ในจุดนี้ 

 

แต่เราต้องการฉีกรูปแบบการแข่งขันเดิมๆ ด้วย Disruptive Technology โดยใช้จุดแข็งของธนาคารไทยพาณิชย์ในเรื่องเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม ผสมผสานกับความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของตัวองค์กร และตัวมนุษย์เงินเดือนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์องค์กร และโดนใจมนุษย์เงินเดือนแบบที่ Win Win กันทุกฝ่าย ผ่าน SCB Payroll Solution ด้วยสโลแกน ‘รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB เรื่องดีจะตามมา ซึ่งเราพร้อมที่จะเป็นผู้พัฒนาสวัสดิการทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อมอบความสุขให้กับพนักงาน’  

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกบริการใหม่ ‘มีตังค์’ สวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับพนักงานในองค์กรที่ใช้บริการ SCB Payroll เพื่อช่วยให้มนุษย์เงินเดือนจัดการด้านการเงินในยามฉุกเฉินได้ดีขึ้น และห่างไกลจากวงจรหนี้นอกระบบ 

 

นับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ‘ตอนนี้หนี้สินของคนไทยสูงมาก’ หากมองในเอเชียด้วยกัน ‘ไทย’ ถือเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับที่สอง ด้วยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP 78.6% เป็นรองเพียงเกาหลีใต้ที่มีสัดส่วน 97.9% ส่วนอันดับ 3 ฮ่องกง 72.7% มาเลเซีย 66.3% สิงคโปร์ 54.7% และ จีน 52.6%

 

 

SCB Payroll Solution

 

ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังระบุอีกว่า ‘คนไทยเป็นหนี้กันมากขึ้น’ ปี 2552 ค่าเฉลี่ยหนี้ทุกประเภทต่อคนอยู่ที่ 337,109 บาท 10 ปีผ่านไปในปี 2561 ตัวเลขนี้พุ่งขึ้นไปถึง 552,499 บาท ถือเป็นการเติบโตที่สูงมาก

 

เมื่อมองเข้าไปในหนี้ของคนไทยยังมีเรื่องที่ต้องตกใจอีกว่า ‘คนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย’ โดย 50% ของคนที่อายุ 30 ปีเป็นหนี้แล้ว ที่สำคัญกว่า 1 ใน 5 หรือ 20% เป็นสัดส่วนของหนี้เสีย (NPLs)

 

“จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ และเป็นปัญหาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารไทยพาณิชย์เองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง และช่วนลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน (Financial Inclusion)” 

 

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ SCB จึงได้ทำแบบสำรวจพนักงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จำนวน 3,000 คน ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 พบว่ามนุษย์เงินเดือนราว 70% ของกลุ่มตัวอย่างใช้เงินเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลย บางครั้งเมื่อเงินไม่พอ และ 80% จึงยอมรับว่าเคยกู้เงินนอกระบบ โดย 88% มียอดเงินกู้น้อยกว่า 15,000 บาท ขณะที่ 57% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาหนี้สินทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

SCB Payroll Solution

 

เมื่อรู้ Insight นี้แล้ว สิ่งที่ SCB ทำต่อคือการลงมือค้นหาวิธีที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ โดยมี ‘ดิจิทัล เวนเจอร์ส’ บริษัทในเครือด้านการลงทุนและการค้นคว้านวัตกรรมการเงิน เป็นหัวแรงหลักในการพัฒนา

 

โดยปกติแล้วเวลาเราทำงานมักจะได้เงินทุกๆ 15 หรือ 30 วัน แต่ระหว่างนี้ได้ทำงานไปแล้ว หมายความว่าได้เงินมาแล้วแต่ต้องรอให้ถึงวันจ่าย แต่ SCB ปรับแนวคิดนี้เสียใหม่ โดยให้คนที่ทำงานแล้วสามารถเข้าถึงเงินที่หามาได้ในเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องไปรอถึงสิ้นเดือนหรือกลางเดือนเพื่อที่จะได้เงินเหล่านั้น เนื่องจากรายจ่ายไม่ได้มาเฉพาะกลางหรือปลายเดือน แต่มาทุกวัน ทุกเวลา

 

จากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลจึงออกมาเป็น มีตังค์ บริการที่สามารถเบิกเงินเดือนได้เท่ากับจำนวนวันที่ได้ทำงานจริงมาแล้วในเดือนนั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 50% ของเงินเดือน หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน (หรือตามที่นายจ้างกำหนด) สามารถเบิกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเมนู มีตังค์ ในแอปพลิเคชัน SCB Easy และธนาคารจะหักเงินคืนในวันจ่ายเงินเดือน 

 

SCB Payroll Solution SCB Payroll Solution

 

โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินล่วงหน้า 1,000 ละ 20 บาท ทั้งนี้เบื้องต้นบริษัทนายจ้างจะคัดเลือกพนักงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นี้ และขณะนี้เริ่มทดลองแล้วกับ 2 บริษัทใหญ่คือ 1. บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 1,200 คน และ 2. บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีพนักงาน 1,300 คน

 

มีตังค์ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเติมที่แตกต่างจากบริการ Payroll ทั่วไปในตลาด และนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่พยายามเข้ามาแก้ปัญหานี้ และต้องการเข้ามาช่วยแก้เรื่องหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง และไม่ได้มีแค่นั้น ผลวิจัยของอเมริกาที่สำรวจจากการมอบสวัสดิการลักษณะนี้ให้กับพนักงาน พบว่าสวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความผูกพันกับองค์กร ช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 28% และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร ซึ่งในต่างประเทศมีการมอบสวัสดิการเช่นนี้อย่างแพร่หลาย

 

อย่างไรก็ตาม องค์กรที่สนใจใช้บริการ SCB Payroll Solution สามารถติดต่อตัวแทนบริการลูกค้า หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th/th/payroll.html

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories