×

เตรียมขึ้นยานแม่! SCB เปิดรับแลกหุ้นเป็น SCBX เริ่มวันนี้ถึง 18 เม.ย. หวังปลดล็อกการเติบโต เตือนผู้ถือหุ้นเร่งใช้สิทธิ์

02.03.2022
  • LOADING...
SCBX

SCBX ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กับผู้ถือหุ้นของ SCB เพื่อแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ SCBX ในอัตราส่วน 1:1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมนำ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเพิกถอนหุ้น SCB ออกจากตลาด แนะผู้ถือหุ้นตอบรับการแปลงสภาพ เพื่อเติบโตและรับผลตอบแทนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว สู่มาร์เก็ตแคป 1 ล้านล้านบาท 

 

หลังประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยผลักดันยานแม่อย่าง SCBX ขึ้นมาเป็นแกนนำในการขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแทนธุรกิจธนาคาร ล่าสุด SCBX ได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCB กับผู้ถือหุ้นของ SCB เพื่อแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ SCBX ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX โดยเริ่มกระบวนการแลกหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมนำ SCBX เข้าจดทะเบียนใน ตลท. และเพิกถอนหุ้น SCB ออกจากตลาดในวันเดียวกัน

 

มาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน SCB และ Chief Finance & Strategy Officer บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Morning Wealth ของ THE STANDARD WEALTH ว่า ในวันนี้ (2 มีนาคม) เป็นวันแรกที่เริ่มต้นกระบวนการแปลงสภาพหุ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการปรับโครงสร้างของกลุ่มไทยพาณิชย์​ มีกรอบเวลาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 หรือคิดเป็นระยะเวลา 30 วันทำการ และขอให้ผู้ถือหุ้น SCB ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นมาเป็น SCBX ในอัตราส่วน 1:1 ดังกล่าว ซึ่งไม่มีการชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด 

 

ทั้งนี้ หากมีการตอบรับการแลกหุ้นไม่ถึง 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB การแปลงสภาพหุ้นจะถูกยกเลิก 

 

ด้านกระบวนการแปลงสภาพ ก่อนหน้านี้ทาง SCB ได้ส่งหนังสือเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น SCB เพื่อจองซื้อหุ้น SCBX ให้กับผู้ถือหุ้น SCB แล้ว โดยแนะนำให้กรอกแบบตอบรับและยื่นกลับแก่โบรกเกอร์ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ หรือติดต่อกับ Tender Agent 4 แห่ง คือ บล.ไทยพาณิชย์ บล.บัวหลวง บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.เอเซีย พลัส 

 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้น สามารถนำแบบตอบรับที่กรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับใบหุ้นพร้อมเซ็นลายเซ็นกำกับ ไปยื่นแสดงเจตจำนงที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่ และ Tender Agent ทั้ง 4 แห่งดังที่กล่าว รวมถึงสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการแลกหุ้น ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้น ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ก่อนวันสิ้นสุดกระบวนการ หรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 

 

ส่วนนักลงทุนที่เพิ่งเข้าซื้อหุ้น SCB ในช่วงนี้ ซึ่งจะไม่ได้รับหนังสือหรือเอกสารตอบกลับใดๆ จาก SCB ก็ควรรีบดำเนินการแปลงสภาพหุ้นเช่นกัน โดยให้ติดต่อโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ Tender Agent ทั้ง 4 แห่ง และ/หรือติดต่อ Call Center ธนาคารไทยพาณิชย์

 

“กรณีที่ผู้ถือหุ้น SCB ไม่ได้ดำเนินการแปลงสภาพหุ้นหรือแลกหุ้นครั้งนี้ เมื่อถึงวันที่ 18 เมษายน จะเท่ากับเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมกับมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นใน SCBX อีกทั้งหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ถืออยู่ก็จะไม่มีสภาพคล่อง ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายเปลี่ยนมือ และหากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือนอกตลาด ก็จะต้องเสียภาษี เนื่องจากหลังสิ้นสุดกระบวนการแลกหุ้นครั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์จะไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนอีกต่อไป” 

 

เขากล่าวว่า การปรับโครงสร้างเป็น SCBX นั้น เป็นการปลดล็อกข้อจำกัดหลายประการ และเปิดทางให้ SCBX สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อีกมาก โดยในระยะยาว 3-5 ปี SCBX คาดหวังว่า มาร์เก็ตแคปจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัวจากปัจจุบัน 

 

“ในวันที่เราประกาศกลยุทธ์ยานแม่ SCBX เราได้ประกาศบริษัทใหม่ๆ ที่ทั้งสร้างใหม่ และแยกออกมาจากธนาคาร รวมทั้งหมด 14 ธุรกิจ ซึ่งเราเตรียมการมานานแล้ว จากนี้ไปเราก็จะมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งสร้างขึ้นมาเอง ร่วมลงทุน หรือเข้าไปควบรวมกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด”​ มาณพกล่าว

 

สำหรับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น SCB ใน ตลท. ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 สภาพคล่องจะลดลงตามลำดับ เนื่องจากระบบจะดึงหุ้นที่ได้รับการตอบรับแลกหุ้นออกไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพหุ้นดังที่กล่าว และเมื่อถึงวันที่ 28 เมษายน ที่หุ้น SCBX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องก็จะกลับมาเหมือนเดิม 

 

และในวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่หุ้น SCBX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หุ้น ชื่อย่อหุ้นยังคงเป็น SCB เหมือนเดิม 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising