×
401836

ตัวแทนโรงเรียนเครือสารสาสน์ แถลงเตรียมปรับโครงสร้างผู้บริหาร หลังเกิดเหตุพี่เลี้ยงใช้ความรุนแรงลงโทษเด็กเล็ก

28.09.2020
  • LOADING...

จากกรณีที่ อรอุมา ปลอดโปร่ง หรือครูจุ๋ม พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ใช้วิธีลงโทษนักเรียนอนุบาล 1 ด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการกระทำดังกล่าวเป็นวงกว้างนั้น 

 

ล่าสุดวันนี้ (28 กันยายน) ตัวแทนคณะผู้บริหารในเครือโรงเรียนสารสาสน์ แถลงข่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กับการกระทำของพี่เลี้ยงในโรงเรียนว่า หลังเกิดเหตุการณ์ โรงเรียนได้หารือถึงแนวทางที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางบุคลากรของโรงเรียนแผนกปฐมวัย แบ่งเป็น 5 มาตรการประกอบด้วย

 

  1. มาตรการติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบให้เข้มแข็ง โดยติดตามการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ด้วยการตรวจนิเทศการสอน เยี่ยมห้องเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมมีการชมเชยคุณครูที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ดี และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน สำหรับคุณครูที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการให้ผู้บริหารหรือผู้ช่วยผู้บริหารทำการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งในเรื่องประสิทธิภาพของการสอน

 

  1. มาตรการในการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ลักไก่บ้านไม่ต้องเป็นครู ให้มีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และจะมีการจัดให้ผู้ปกครองได้สังเกตการสอนในห้องเรียน 

 

  1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ให้มีการอบรมและพัฒนาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณครูมีประสิทธิภาพการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมทำร้ายเด็กของครูในทุกกรณี

 

  1. การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะมีการจัดให้ตรวจสอบกระบวนการความรู้ความสามารถของบุคลากร และมุ่งเน้นในการคัดเลือกครูที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัย เข้าใจจิตวิทยาสำหรับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีความรักเด็ก มีจิตใจที่มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 

 

  1. เรื่องการประสานงานกับโรงเรียนอย่างรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ผู้ปกครองได้ประสานงานกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขที่รวดเร็ว หากผู้ปกครองเห็นข้อบกพร่องอันใด สามารถแจ้งให้โรงเรียนทราบได้โดยตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ของครูในโรงเรียน

 

ทั้งนี้ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่ามาตรการเหล่านี้จะทำให้คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ทำให้ผู้ปกครองกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งในตัวคุณครูของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

 

ทางด้าน ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ ตัวแทนกองอำนวยการส่วนกลางของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เปิดเผยถึงคำแนะนำถึงผู้ปกครอง หลังเข้ารับฟังการแนะนำจากกระทรวงการศึกษา ระบุว่า ในฐานะตัวแทนสถานศึกษารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจากการเข้ารับฟังคำแนะนำจากทางราชการ ถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไข ได้ข้อสรุปมาเบื้องต้นว่า ต่อไปนี้การบริหารจัดการทาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะเข้ามาช่วยแนะนำการทำงานต่างๆ ด้วย

 

นอกจากนั้นในการบริหารต่อจากนี้ไป ต้องมีการปรับโครงสร้างของผู้บริหาร ให้เป็นชุดที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนโยบายในเครือโรงเรียนสารสาสน์มีแนวทางที่ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างหนังสือที่ออกโดยกองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ถึงเรื่องการลงโทษนักเรียน ซึ่งนโยบายตรงนี้ก็จะมีผลบังคับใช้กับทุกโรงเรียนในเครือ โดยใช้การอภิบาลดูแล แต่ไม่ใช้ความรุนแรง การทำโทษในลักษณะอย่างนี้ 

 

แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็ย่อมเป็นหนึ่งในความผิดพลาดของผู้บริหารด้วย ฉะนั้นจะต้องมีการปรับในเรื่องตรงนี้ โดยจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางเข้ามาร่วมบริหาร ติดตาม ตรวจสอบทุกระบบ และยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้ปกครองในทุกเรื่องที่ให้ข้อมูลมา โดยจุดไหนที่เป็นปัญหาโรงเรียนพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

 

นอกจากนี้ ดร.วริศนันท์ กล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์นี้อาจทำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ปกครองไม่สบายใจ เกิดความกังวลใจว่าโรงเรียนที่นี่คงจะไว้ใจไม่ได้แล้ว ทางโรงเรียนยินดีที่จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าเทอมในที่ผ่านมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories