×

บอร์ด ‘บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท’ ไฟเขียวตั้ง ‘ธรัฐพร เตชะกิจขจร’ นั่ง MD คนใหม่ มีผล 1 มิถุนายนนี้

01.06.2021
  • LOADING...
SAM

คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีมติแต่งตั้ง ธรัฐพร เตชะกิจขจร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บสส. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ธรัฐพร เตชะกิจขจร อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เทค สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจการเงินและการลงทุนอย่างยาวนาน  

 

นอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเวลากว่า 16 ปี โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นตำแหน่งสุดท้าย หลังจากนั้นได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 5 ปี ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising