×

จับตาศาล รธน. วินิจฉัยกฎหมายพรรคการเมืองวันนี้ หลัง ส.ว. ยื่นศาลตีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดย THE STANDARD TEAM
23.11.2022
  • LOADING...
กฎหมายพรรคการเมือง

วันนี้ (23 พฤศจิกายน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 

โดยคำร้องดังกล่าว ประธานรัฐสภาส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา และศาลมีมติเอกฉันท์สั่งรับคำร้องไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 21 กันยายน มีคำสั่งแจ้งผู้ร้องและให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2561 มาตรา 58 และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ เวลา 09.30 น. ของวันนี้ 

 

โดย ร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าว มีประเด็นแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิก โดยลดค่าบำรุงพรรครายปี จาก 200 บาท เป็น 20 บาท, แบบตลอดชีพ จาก 2,000 บาท เป็น 200 บาท เปิดช่องให้เกิดการครอบงำพรรค ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การลดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ที่เดิมกำหนดความเข้มข้น ห้ามบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นการแก้ไขการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (ไพรมารีโหวต) ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising