×

โฆษกกองทัพไทยยืนยัน บรรจุอดีตทหารหญิงที่ถูกหญิงอ้างเป็นภรรยา ส.ว. ซ้อม ไม่มีเรียกรับเงิน เงินเดือนที่ได้หลังลาออกต้องส่งคืน

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

วันนี้ (19 สิงหาคม) พล.ท. ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงการบรรจุเข้ารับราชการทหารและการช่วยราชการของอดีตทหารหญิงที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าอดีตทหารหญิงได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อปี 2561 อย่างถูกต้อง โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยขอยืนยันว่าการบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยนั้นไม่มีการเรียกรับเงิน หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น  

 

ส่วนกรณีที่อดีตทหารหญิงไปช่วยราชการนั้น เป็นไปตามระเบียบการช่วยราชการ โดยเมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกขอมา และต้นสังกัดได้พิจารณาเห็นความจำเป็น ก็สามารถให้ไปช่วยราชการได้

 

ทั้งนี้ อดีตทหารหญิงได้รายงานขอลาออกจากราชการ และได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยเหตุผลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้

 

อย่างไรก็ตาม รายงานขอลาออกจากราชการ และได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แต่ในทางปฏิบัติต้องมีการดำเนินการทางด้านเอกสารตามกฎ ระเบียบ และตรวจสอบบัญชีหนี้สินต่างๆ ดังนั้นเงินเดือนที่ยังคงได้รับมาหลังจากได้รับอนุมัติให้ลาออกต้องส่งคืนกรมบัญชีกลาง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising