×

ผบ.ตร. เซ็นหนังสือแต่งตั้ง 8 ที่ปรึกษา มีศรีวราห์ เสริมประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
17.11.2022
  • LOADING...

วานนี้ (16 พฤศจิกายน ) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 527/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

 

เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านต่างๆ เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

 

  1. พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
  2. พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก
  3. พล.ต.อ. ชยพล ฉัตรชัยเดช
  4. พล.ต.อ. มนตรี ยิ้มแย้ม
  5. พล.ต.อ. อิทธิพล พิริยะภิญโญ
  6. พล.ต.ท. พิทยา ศิริรักษ์
  7. พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ
  8. พล.ต.ท. อำพล บัวรับพร

 

โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising