×

เพราะทุกวินาทีคือประวัติศาสตร์ ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3-6 พฤษภาคม 2562

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2019
  • LOADING...

THE STANDARD รวบรวมภาพประทับใจในทุกเสี้ยววินาทีสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บันทึกห้วงประวัติศาสตร์ไว้ในจิตใจของปวงชนชาวไทย

 

 

ฟ้าสีทองเรืองรองเหนือพระบรมมหาราชวัง ในวันมงคลเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 พฤษภาคม ที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นการเริ่มต้นพระราชพิธีโดยสมบูรณ์

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระบรมวงศ์ และทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษกจากสหัสธารา การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ เบญจราชกกุธภัณฑ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชา ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามพระบรมวงศานุวงศ์ วันที่ 4 พฤษภาคม

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกพระทวารเทวราชมเหศวรมายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ มีมหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งานพัดโบก

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบในการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่าน ทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต

“ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก

“ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความสงบร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

“ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก วันที่ 4 พฤษภาคม

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก วันที่ 4 พฤษภาคม

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทอดพระเนตร

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทอดพระเนตร

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรและเครื่องราชูปโภค หรือเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ อาทิ วิฬาร์ หรือแมว มีความหมายถึงการอยู่บ้านใหม่เป็นปกติสุขไม่โยกย้าย, ไก่ขาว หมายถึง ความขยันทำมาหากิน, ศิลาบด หรือหินบดยา หมายถึง ความหนักแน่น หรือความไม่มีโรค, พันธุ์พืชมงคล หมายถึงการงอกเงย, ฟักเขียว หมายถึง การอยู่เย็นเป็นสุข, กุญแจทอง หมายถึง กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้าน และ จั่นหมากทอง หมายถึง ความมั่งคั่ง

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี มีกองทหารแห่นำริ้วขบวนพระราชอิสริยยศออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 5 พฤษภาคม

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ครั้งแรกในรอบ 94 ปี

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงเดินในริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

 

‘พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี’ ทรงชุดทหารรักษาพระองค์ ทรงพระดำเนินในริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ระหว่างประทับรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงฉายภาพริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนพระองค์ ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงแย้มพระสรวลด้วย

Photo: สำนักพระราชวัง

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครครั้งแรกในรอบ 94 ปี

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครครั้งแรกในรอบ 94 ปี

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยบนถนนดินสอ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มุ่งหน้าสู่พื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 5 พฤษภาคม

Photo: ณัฐพงษ์ กุลพันธ์

 

 

เหงื่อที่ไหลย้อยออกมาเป็นหยดจากปลายนิ้วของนายร้อยตำรวจที่มายืนประจำจุดรอขบวนเสด็จ เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด

Photo: SOPA Images / Getty Images

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนครไปยังวัดราชบพิธฯ โดยตลอดเส้นทางถูกเนรมิตตกแต่งสวยงามประดับดอกไม้กว่า 1,760,000 กระถาง พร้อมประดับไฟสว่างไสวสมพระเกียรติ

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงเดินในริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเดินในริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 

 Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 

 

พสกนิกรชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี-พระบรมวงศานุวงศ์ ออกสีหบัญชร ร่วมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วทั้งมณฑลพิธี

Photo: ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส “ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุขสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน”

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 Photo: ฐานิส สุดโต

 

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภาพประชาชน ก่อนทรงโบกพระหัตถ์ทักทายอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นอย่างมาก

Photo: ฐานิส สุดโต

 

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉายพระรูป เสด็จออกสีหบัญชร โบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล ทักทายประชาชน

Photo: ฐานิส สุดโต

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

Photo: ฐานิส สุดโต

 

 

ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร มีโอกาสได้รับชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยฝูงโดรนบินแปรอักษร 10 ภาพ ร่วมกับการบรรเลงเพลงซิมโฟนี เป็นระยะเวลาประมาณ 30 นาที

Photo: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising