×

ชมคลิป: พระปฐมบรมราชโองการ ในรัชกาลที่ 10

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2019
  • LOADING...

พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising