×

การปฏิวัติทรัพยากรคืออาวุธที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2019
  • LOADING...

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ‘การปฏิวัติทรัพยากร’ ด้วยการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คืออาวุธที่ทรงพลังของมนุษยชาติ และการจะทำให้แนวคิดนี้สำเร็จได้ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต เชื่อว่าต้องเริ่มตั้งแต่การสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติรู้และเข้าใจว่าแนวคิดนี้สำคัญต่อโลกอนาคตอย่างไร ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ ที่พวกเราทุกคนต้องยอมเผชิญหน้ากับการพลิกผัน ด้วยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรมากกว่าเทคโนโลยี

 

ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้หากพวกเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้ สร้างตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการลดใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย ผลิตสินค้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญคือต้องนำกลับมารีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการหมุนเวียนทรัพยากร

 

พวกเราต้องเปิดใจและลดอคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพราะเมื่อวัสดุผ่านกระบวนการแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ ซึ่งสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท รวมถึงเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยเช่นกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising