×

ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

28.02.2019
  • LOADING...

ช่างผู้รับเหมากำลังติดตั้งนั่งร้านเพื่อเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักการโยธา, สำนักผังเมือง และสำนักงานเขตในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

 

ขณะที่ห้วงเวลานี้หลายพื้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ โบราณสถาน และเส้นทางตลอดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมนี้

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising