×

เครือข่ายญาติทำบุญถวายเพลและหนังสือให้กับผู้ที่ถูกทรมาน-อุ้มหาย ชี้แพะอาจเป็นเราได้ในวันหนึ่ง กฎหมายป้องกันจึงสำคัญ

โดย THE STANDARD TEAM
18.09.2021
  • LOADING...
ทรมาน-อุ้มหาย

วันนี้ (18 กันยายน) เวลา 10.00 น. วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมาน-อุ้มหาย จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับพระภิกษุสงฆ์จํานวน 38 รูป เนื่องในโอกาสทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายทุกคน

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ทั้ง 4 ฉบับนี้ โดยให้ร่างฉบับของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม เป็นร่างหลักในการพิจารณา พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรญัตติ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ซึ่งมีทั้งสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคประชาสังคม ก่อนมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ด้านหนึ่งในตัวแทนญาติ เปิดเผยว่า การมีกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้สังคมไทยรอดพ้นจากการปฏิบัติโดยอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ และจะทำให้ความผิดลักษณะนี้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง จะได้ไม่มีเจ้าหน้าที่กล้าทำกับประชาชนในลักษณะทรมานหรือการใช้กำลัง เช่น คลุมถุง ส่วนตัวเชื่อว่าแพะในประเทศไทยจะไม่หมดไป แต่วันหนึ่งพวกเราที่ยืนอยู่ที่นี่อาจกลายเป็นแพะก็ได้

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising