×

ต่างชาติแห่ซื้อคอนโดไทย! ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 6 เดือนแรกพุ่ง 65.6% จีนครองแชมป์ รัสเซียอยู่อันดับ 2

18.09.2023
  • LOADING...
คอนโดไทย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในไตรมาส 2 ปี 2566 เพิ่มขึ้น 53.4% และในช่วง 6 เดือนเพิ่มขึ้น 65.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 

 

ด้าน ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) คนต่างชาติได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใน ‘จังหวัดชลบุรี’ มาเป็นอันดับ 1 โดยมีสัดส่วน 43.4% ขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 2 มีสัดส่วนที่ 37.7% ของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ทั้งสองจังหวัดมีสัดส่วนจำนวนหน่วยและมูลค่ารวมกันสูงถึง 81.1% ขณะที่ภูเก็ตมีสัดส่วนเป็นอันดับ 3 ที่ 6.3% 

 

โดยผู้ซื้อสัญชาติจีนยังคงเป็นกลุ่มที่มีหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่างชาติมาเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วน 47% และ 48.3% ตามลำดับ ส่วนอันดับ 2 เป็นสัญชาติรัสเซีย มีสัดส่วน 9.6% และ 7.3% ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการโอนกรรมสิทธิ์ทุกประเภททั่วประเทศ หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติมีสัดส่วน 13.6% ของการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยเพิ่มสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วน 9.3% ขณะที่มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมีสัดส่วน 24.6% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วน 18.7% 

 

สำหรับระดับราคาห้องชุดที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมากที่สุด จะอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีการโอนจำนวน 1,586 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 44.5% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับราคาที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 

รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท มีจำนวน 880 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 24.7% ระดับราคา 5.01-7.50 ล้านบาท มีจำนวน 567 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 15.9% ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 321 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 9% และระดับราคา 7.51-10.00 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุดคือ 209 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 5.9% ตามลำดับ 

 

“จากการประมวลภาพของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั้งหมดทำให้เราได้เห็นว่า ปริมาณทั้งในมิติของจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ ฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจนแล้ว แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า ตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์เหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนการซื้อ-ขายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าการซื้อ-ขายห้องชุดที่ผ่านมาเป็นการขายได้จริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากภาวะการโอนกรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising