×

กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทัลงวด 5 ให้ช่อง 7 Workpoint และ SpringNews รวม 1,055 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2019
  • LOADING...

สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่าวันนี้ (27 ก.ย.) ได้ดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลงวดที่ 5 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ให้กับช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลลงทั้ง 3 ประกอบด้วย ช่อง 7, ช่อง Workpoint TV และช่อง SpringNews จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,055.66 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า จำนวนเงินดังกล่าวแบ่งเป็นการคืนให้กับ 

  1. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19): 234,972,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  2. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7): 398,040,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
  3. บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV): 422,650,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

ทั้งนี้ การคืนเงินดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ที่ 4/2562) เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ข้อ 12 (1) (1.1) (ข) และข้อ 15 

 

โดยมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนคลื่นความถี่ตามคำสั่งดังกล่าว ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน โดย ‘ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สองงวดสุดท้าย’ (งวดที่ 5 และงวดที่ 6) ตามประกาศ กสทช. เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 สำหรับผู้รับใบอนุญาตที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเกินไปจากงวดที่ได้รับการยกเว้น ให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

ภาพ: กสทช.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories