×

R.A.D. แจ้งปิดการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอและเพลง ปฏิรูป ทุกช่องทางตามคำสั่งศาลฯ ชี้มีถ้อยคำหยาบคาย กระทบความมั่นคงของรัฐ และไม่ได้สร้างสรรค์เพื่อสังคม

08.07.2022
  • LOADING...
R.A.D.

สืบเนื่องจากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ยื่นคำร้องขอระงับการเผยแพร่ URL มิวสิกวิดีโอ ปฏิรูป ของกลุ่มศิลปินฮิปฮอป Rap Against Dictatorship (R.A.D.) บนเว็บไซต์ YouTube ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ศาลอาญาได้มีคำสั่งตัดสินให้มีการระงับการเผยแพร่ URL มิวสิกวิดีโอและเพลง ปฏิรูป เนื่องจากเนื้อเพลงโดยรวมกล่าวถึงการปรับปรุงความเท่าเทียมของบุคคลในสังคม แต่เต็มไปด้วยถ้อยคำหยาบคาย มีข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ

 

โดยทางกลุ่มศิลปิน Rap Against Dictatorship ได้ออกมาโพสต์ข้อความต่อกรณีดังกล่าวว่า ทางวงจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาล โดยจะปิดการเผยแพร่ผลงานมิวสิกวิดีโอและเพลง ปฏิรูป ผ่านทางช่อง YouTube ส่วนช่องทางฟังเพลงอื่นๆ จะใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ ทั้งนี้ ทนายและศิลปิน Rap Against Dictatorship จะเตรียมพิจารณายื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อไป

 

R.A.D.

 

สำหรับรายละเอียดข้อความฉบับเต็มของกลุ่มศิลปิน Rap Against Dictatorship หลังศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่ผลงาน ระบุว่า

 

“แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับ ถึงคำสั่งศาลต่อผลงานเพลง #ปฏิรูป ของพวกเรา #RapAgainstDictatorship

 

“เริ่มต้นด้วยการถูกยื่นระงับ URL ของมิวสิกวิดีโอ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานที่ยื่นคำร้องขอระงับการเผยแพร่ผลงานของเรา

 

“จนมาถึงวันนี้ที่เราได้เห็นมุมมองของศาลผ่านคำสั่งที่ครอบคลุมไปถึงตัวเพลง มีการยกเรื่องคำหยาบคายมาพิจารณา จนถึงการบอกว่าในเนื้อเพลงมีข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และที่เราเจ็บแค้นที่สุดก็เห็นจะเป็นการบอกว่าผลงานนี้ ‘ไม่ได้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม’

 

“กฎหมายที่พวกเราโดนในคดีนี้คือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ประกอบมาตรา 20 มีใจความดังนี้

 

“มาตรา 14 (3) ‘นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา’

 

“ประกอบมาตรา 20 ‘ความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน’

 

“พวกเราเจ้าของผลงานจะปฏิบัติตามคำสั่งนี้นะครับ และด้วยการพิพากษาที่ครอบคลุมทั้งตัวเพลง ทำให้พวกเรา R.A.D. ต้องขอปิดการเผยแพร่ผลงานมิวสิกวิดีโอ และเพลง ‘ปฏิรูป’ ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วในช่องทางยูทูบ ในส่วนช่องทางฟังเพลงอื่นๆ จะใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ หลังจากนั้นเพลงนี้จะไม่สามารถฟังได้ในช่องทางที่พวกเรา R.A.D. เป็นผู้เผยแพร่

 

“การสร้างสรรค์สิ่งใด เพื่อปฏิรูป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อาจทำได้ยากในดินแดนเผด็จการ ณ เวลานี้ แต่อีกไม่นานจะถึงเวลา”

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising