×

สธ. ชวนประชาชน ‘วิ่งไล่ยุง’ รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ดีเดย์ 10 ม.ค. 63

25.12.2019
  • LOADING...
วิ่งไล่ยุง

วันนี้ (25 ธันวาคม) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยว่า เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ‘วิ่งไล่ยุง’ ช่วงเวลาทองก่อนการระบาดในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 ในบ้านตนเอง และสถานที่สำคัญต่างๆ และสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค

 

เบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักสาธารณสุขทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้ 

 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ‘วิ่งไล่ยุง’ สร้างกระแสการป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนการระบาด เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 

 

2. ประสานท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมจัดกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย’ ต่อเนื่องตลอดปี ในโรงเรียน วัด โบสถ์ มัสยิด สถานที่ราชการ และสถานพยาบาล 

 

3. ติดตามสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยง สนับสนุนท้องถิ่นและอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงจัดทำแผนรับการระบาดในปี 2563 ตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝน

 

4. สถานพยาบาลทุกแห่ง จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์จบใหม่ ให้ทราบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

 

5. สื่อสารความเสี่ยง สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันยุงกัด อาการป่วยที่ต้องพบแพทย์ นอกจากนี้ ได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีไข้สูงนานเกิน 2 วันอาจเป็นไข้เลือดออก ให้รายงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาล เพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

 

“ขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและยุงลายในบ้านตนเอง และร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ‘วิ่งไล่ยุง’ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.00-18.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และที่จังหวัดต่างๆ จัดขึ้น สร้างกระแสการป้องกันโรคจากยุงลาย” ดร.สาธิต กล่าว

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2562 นี้ ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 17 ธันวาคม มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 125,235 ราย มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึง 2 เท่า เสียชีวิต 131 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี 

 

พร้อมคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องไปถึงปี 2563 อาจพบผู้ป่วยสูงถึง 140,000 ราย ส่วนโรคไข้ปวดข้อยุงลายมีรายงานผู้ป่วยสะสม 11,046 ราย สูงกว่าในปีที่ผ่านมา 4 เท่า ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน อาชีพทำสวน ที่สำคัญจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่าในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ยังพบลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะในโรงเรียนและวัด มีความเสี่ยงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของทั้ง 2 โรคได้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกจังหวัดเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองก่อนเข้าสู่ฤดูการระบาด 

 

เนื่องจากไข่ยุงลายสามารถอยู่ได้เป็นปี โดยเฉพาะตามภาชนะ เช่น โอ่ง แจกัน จานรองตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ถังเก็บน้ำในห้องน้ำ ที่มีน้ำขังจะมีไข่ยุงเกาะ เมื่อเข้าหน้าฝนจะฟักตัวเป็นยุงลาย ต้องขัดไข่ยุงออกจากภาชนะ ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงเหมาะสมที่จะต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรค

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising