×

‘ปตท.’ ตั้ง ‘ทศพร ศิริสัมพันธ์’ นั่งประธานบอร์ด มีผล 18 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
18.11.2020
 • LOADING...
‘ปตท.’ ตั้ง ‘ทศพร ศิริสัมพันธ์’ นั่งประธานบอร์ด มีผล 18 พ.ย. นี้

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้ง ทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)​ นั่งเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทแทน ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว

 

ประวัติการทำงานของ ทศพร ศิริสัมพันธ์

 • 2531-2536 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536-2539 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2539-2543 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2543-2545 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 • 2545-2556 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2556-2557 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • 2557-30 ก.ย. 2559 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 1 ต.ค. 2559-29 มิ.ย. 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 29 มิ.ย. 2561-30 ก.ย. 2563 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories