×

OR รุกค้าปลีกเพิ่ม ส่งบริษัทย่อยถือหุ้น Freshket มูลค่า 500 ล้านบาท หวังต่อยอดสู่ตลาดร้านอาหารและโรงแรมในไทย

20.05.2022
  • LOADING...
หุ้น OR Freshket

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR อนุมัติบริษัทย่อยเข้าลงทุนใน ‘โพลาร์ แบร์ มิชชั่น’ หรือ Freshket สตาร์ทอัพไทยผู้ให้บริการด้าน Food Supply Chain ด้วยมูลค่า 14.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 500 ล้านบาท เพิ่มเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจค้าปลีก 

 

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่ของบริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด หรือ Freshket ในวงเงินไม่เกิน 14.5 ล้านดอลลาร์

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

Freshket เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพของไทย โดยเป็นผู้ให้บริการธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร (Food Supply Chain Service) ครอบคลุมการดำเนินการจัดหา นำเข้า และจัดจำหน่าย วัตถุดิบคุณภาพดีสำหรับลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม และผู้บริโภค โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

 

การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกของ OR และบริษัทในเครือ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันแบบ Inclusive Growth ทั้งในและต่างประเทศ 

 

ทั้งนี้ Modulus ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

 

โดยล่าสุด Freshket แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำหน่ายวัตถุดิบอาหารออนไลน์ ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Series B จำนวน 23.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 800 ล้านบาท โดยมี บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เป็นผู้นำการลงทุนมูลค่า 14.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 500 ล้านบาท และมีผู้ร่วมลงทุนคือบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (Betagro Holding) ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), โอเพ่นสเปซ เวนเจอร์ (Openspace Ventures), โวลต้า เซอร์เคิ่ล (Volta Circle) และออร์ซอน เวนเจอร์ส (ORZON)

 

Freshket เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยตั้งใจให้ Freshket เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรและวัตถุดิบคุณภาพจากทั้งเกษตรกรและซัพพลายเออร์ พร้อมคัดวัตถุดิบคุณภาพส่งตรงถึงมือลูกค้า ทั้งกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และครัวเรือน โดยมูลค่าตลาดการซื้อขายวัตถุดิบของกลุ่มร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อต่อปีเกือบ 2 แสนล้านบาท 

 

ด้าน ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในฐานะกรรมการบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า OR ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน Freshket เพิ่มเติม หลังจากที่ได้ลงทุนผ่าน ORZON ไปแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการลงทุนของ OR ที่เน้นความร่วมมือกับธุรกิจในเชิงกลยุทธ์และสามารถเติบโตไปด้วยกัน และ OR เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของตลาดร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทย รวมถึงโอกาสที่ Freshket จะเข้ามาเสริมกลยุทธ์ด้าน Food & Beverage ของ OR เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือของ OR สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ได้สะดวกขึ้นในราคาที่เหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการขยายธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรใหม่ๆ จากภายนอก เพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของ OR (OR Ecosystem) และใช้ศักยภาพที่ OR ให้เป็นประโยชน์ต่อ Freshket โดยการสนับสนุนทำเลเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสถานี PTT Station ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และเตรียมผลักดันธุรกิจของ Freshket ผ่านแพลตฟอร์มของ OR ในอนาคต เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B และ B2C ต่อไป

 

นอกจากนี้ Freshket ยังมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนเกษตรกร และพร้อมเป็นสื่อกลางในการสร้างอาชีพและความโปร่งใสด้านราคาให้กับทุกฝ่าย การร่วมลงทุนใน Freshket ครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเจตจำนงของ OR ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR นั่นคือเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ Empowering All Toward Inclusive Growth ได้เป็นอย่างดี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising