×

ปตท. เปิดขายหุ้นกู้ด้านสิ่งแวดล้อมอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.25% ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่

15.07.2020
  • LOADING...

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแก่ประชาชนทั่วไป ผ่าน 4 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยจะขายระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 

 

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ฯ จะนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง ปตท. ถือเป็นภารกิจสำคัญ

 

“เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าหุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ได้รับการรับรองในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้เป็นครั้งแรกของโลกจาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้เห็นว่าสิ่งที่ ปตท. ดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นับตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. สู่การจัดตั้งเป็น ‘สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.’ สะท้อนถึงความตั้งใจในการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดการทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สร้างโอกาส เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าที่ ปตท. เข้าไปดูแลแล้วกว่า 1 ล้าน 1 แสนไร่ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร เสริมสร้างองค์ความรู้จนก้าวไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และมีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองผ่านแนวคิด Urban Green อาทิ ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

อย่างไรก็ตาม CBI เป็นองค์อิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนและการระดมทุนที่สนับสนุนการนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบ Low Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทาง CBI ได้มีการแจ้งเงื่อนไขในการจัดทำประกาศนียบัตรในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ Forest Criteria ออกมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories