×

PSC Thailand ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเลขาฯ UN ขอให้เข้มแข็งในการทำงานเพื่อพิทักษ์มนุษยธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
29.11.2023
  • LOADING...

วันนี้ (29 พฤศจิกายน) บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN ESCAP) สมชาย วิรุฬหผล ประธานองค์กร PSC Thailand และสมาชิก รวมตัวทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันแห่งการแสดงความเป็นภราดรภาพสากลกับประชาชนชาวปาเลสไตน์

 

โดยจดหมายเปิดผนึกระบุว่า “ตามที่ได้เกิดความขัดแย้งจนเกิดการสู้รบกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธฮามาส ในฐานะรัฐบาลแห่งกาซาปาเลสไตน์ กับกองกำลังป้องกันตนเองของรัฐบาลอิสราเอล ตามที่เป็นข่าวใหญ่สะเทือนโลกนั้น 

 

ข้าพเจ้าในฐานะประธานที่ปรึกษารักษาการประธานองค์กร รณรงค์เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปาเลสไตน์ (PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN-THAILAND) ขอแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ในการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับกรณีการพิพาทระหว่างฮามาส-อิสราเอล 

 

โดยท่านได้ระบุโดยสรุปว่า เหตุที่เกิดการสู้รบกันนั้น มิใช่การเข้าโจมตีของฮามาส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 อันเป็นปฐมเหตุที่ทำให้อิสราเอลได้ทำการโจมตีกาซาอย่างรุนแรง จนเกินขอบเขตของกฎหมายมนุษยธรรม  

 

แต่อันที่จริงมีสาเหตุต่อเนื่องมายาวนานจากการกระทำของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์อย่างไร้มนุษยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ท่านถูกบริภาษจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอล และยื่นข้อเสนอให้ท่านลาออก 

 

องค์กร PSC ประเทศไทย ด้วยความเคารพ กลับรู้สึกว่าท่านได้นำวีรกรรมอย่างกล้าหาญในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ที่จะต้องธำรงไว้ซึ่งสัจธรรมและมนุษยธรรมต่อมวลมนุษยชาติ 

 

นอกจากนี้ ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งล่าสุด ที่ประชุมยังมีมติให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำการหยุดยิง เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องทำการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตามข้อเสนอของจอร์แดนนั้น 

 

ปรากฏว่ามติส่วนใหญ่ถึง 120 เสียง สนับสนุน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลคัดค้านด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง ส่วนประเทศที่เหลือ 45 ชาติ งดออกเสียง 

 

จึงเป็นที่เห็นได้โดยชัดเจนว่า รัฐบาลอิสราเอลและผู้สนับสนุน มิได้คำนึงถึงกฎหมายมนุษยธรรมเลย และมุ่งจะทำการเข่นฆ่าทั้งเด็ก สตรี และผู้บริสุทธิ์อื่นๆ ในกาซา โดยยังคงปิดล้อม ปิดกั้นอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ และยังคงโจมตีโรงพยาบาล โรงเรียน ที่ได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายมนุษยธรรม ด้วยข้ออ้างฝ่ายเดียวที่ปราศจากการพิสูจน์ 

 

องค์กร PSC ประเทศไทย ขอสนับสนุนการทำงานของท่าน และการออกมติคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติ 

 

ด้วยเหตุนี้ องค์กร PSC ประเทศไทย จึงได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงท่าน และหวังว่าท่านและองค์การสหประชาชาติจะได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพิทักษ์มนุษยธรรม และสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ 

 

องค์กร PSC ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรม มนุษยธรรม และสงบสุขในภูมิภาคปาเลสไตน์ ด้วยการสนับสนุนมติขององค์การสหประชาชาติในเรื่อง Two-State Solution อันเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างสันติภาพโดยยั่งยืน”

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising