×

ประชาธิปัตย์ เสนอรัฐบาลกำหนดไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น ให้ประชาชนกำหนดอนาคตท้องถิ่นด้วยตัวเอง

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2020
  • LOADING...
องอาจ คล้ามไพบูลย์

วันนี้ (4 ตุลาคม) องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้การเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถือว่ามีความพร้อมสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งประกาศไปตั้งแต่ต้นปีนี้ รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งก็เรียบร้อยแล้ว แม้แต่การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรณีหมู่บ้านใดในเขต อบต. มีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เมื่อรวมแล้วจะมีราษฎร 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งได้ ขณะนี้ก็ทำเสร็จแล้ว 

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

 

เมื่อทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว จึงขอเสนอให้กระทรวงมหาดไทยนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วต่อไป หลังจากนั้น กกต. จะได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ได้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละรูปแบบได้ทันที

 

ขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเลือกตั้งทั้งหมด 7,852 แห่ง คือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง 2. องค์การบริหารส่วนตำบล 5,320 แห่ง 3. เทศบาล 2,454 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 187 แห่ง เทศบาลตำบล 2,237 แห่ง 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 

องอาจกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อที่พรรคการเมืองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้กำหนดอนาคตของท้องถิ่นด้วยมือของตนเองผ่านการเลือกตั้ง เพื่อจะได้คนที่ประชาชนต้องการมาพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นตามที่ประชาชนต้องการ ถือเป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising