×

กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นปี 62 หดตัว 4.8% YoY จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

โดย SCB WEALTH
04.03.2020
  • LOADING...

SCBS ได้รวบรวมข้อมูลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) จำนวน 603 แห่ง พบว่าโดยรวมมีกำไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 9.46 แสนล้านบาท ลดลง 4.7 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 4.8% จากระดับ 9.93 แสนล้านบาทในปี 2561

 

โดย 3 อุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิลดลงมากสุด ได้แก่

1) กลุ่มปิโตรเคมี มีกำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 2.34 หมื่นล้านบาท ลดลง 4.94 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 67.8% จากระดับ 7.29 หมื่นล้านบาท 

 

โดยผลประกอบการที่อ่อนแอของกลุ่มปิโตรเคมีเกิดจากผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงทั่วโลก และกดดันต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้แคบลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลง

 

2) กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มีกำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 2.11 แสนล้านบาท ลดลง 4.5 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 17.6% จากระดับ 2.57 แสนล้านบาทในปี 2561 โดยกำไรสุทธิที่หดตัวลงเกิดจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนสูงตลอดทั้งปี จากผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

 

3) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง มีกำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 4.38 หมื่นล้านบาท ลดลง 9.6 พันล้านบาท หรือลดลง 18.0% จากระดับ 5.3 หมื่นล้านบาทในปี 2561 โดยกำไรสุทธิของผู้ประกอบการกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหดตัวลงตามการลงทุนภาครัฐในไตรมาส 4 ปี 2562 ที่หดตัวลง -5.1% YoY เนื่องจากความล้าช้าของการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 

สำหรับ 3 อุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นมากสุด ได้แก่

 

1) กลุ่มสื่อสาร มีกำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 9.38 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 46.2% จากระดับ 6.4 หมื่นล้านบาทในปี 2561 โดยหลักเกิดจากรายการที่ไม่ใช่เงินสด อาทิ กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จำนวน 9.3 พันล้านบาท และผลประกอบการของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac) ที่พลิกมามีกำไรในปี 2562 ที่ 5.4 พันล้านบาท จากขาดทุน 4.6 พันล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ลดลงจากการสิ้นสุดของสินทรัพย์ภายใต้สัมปทาน

 

2) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีกำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.03 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.5% จากระดับ 4.38 หมื่นล้านบาทในปี 2561 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากกำไรสุทธิของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ปี 2562 ที่เติบโตแข็งแกร่ง 18.8% จากทิศทางราคาหมูในเวียดนาม และราคาสัตว์บกในประเทศไทยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกำไรสุทธิของ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ที่เติบโตเด่น 116.3% จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในบริษัทย่อยในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และค่าสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในต่างประเทศที่ลดลง

 

3) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 2.13 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.02 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.1% จากระดับ 2.02 แสนล้านบาทในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เกิดจากกำไรพิเศษจากการขายบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 

อ้างอิง: รวบรวมข้อมูลกำไรสุทธิจาก SETSMART

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising