×

‘PROEN’ เข้าซื้อกิจการธุรกิจ GPS Tracking รุกสร้างสมาร์ทโลจิสติกส์ และเตรียมขอมติผู้ถือหุ้นลุยคริปโต

28.12.2021
  • LOADING...
GPS Tracking

บอร์ด PROEN อนุมัติเข้าซื้อกิจการธุรกิจ GPS Tracking มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท เตรียมเพิ่มธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์ พร้อมเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มวัตถุประสงค์เข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-คริปโตเคอร์เรนซี-โทเคน มุ่งสร้าง New S-Curve ใหม่ในปี 2565 รับเมกะเทรนด์ 

 

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าซื้อกิจการธุรกิจ GPS Tracking โดยอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะไวรเล็ซอิโนเวชั่น จำกัด (TWI) ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการในการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

 

สำหรับ TWI ประกอบธุรกิจรับออกแบบวงจรไฟฟ้าและคมนาคมระบบ GPS ในชื่อ Thai Tracking ติดตั้งและจำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนขับยานพาหนะ และจำหน่าย ให้เช่า อุปกรณ์ สำหรับระบบ GPS และ AI CCTV ซึ่งทาง PROEN มีธุรกิจหลักคือ Internet Data Center เมื่อผสานกับเทคโนโลยีการบริหารการกระจายสินค้า (Logistics Platform Technology) จะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการที่มาจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทและฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้าหรือขนส่งเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 18 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยจะประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล

 

“การเข้าซื้อกิจการ TWI ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจของ PROEN เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการที่สมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงธุรกิจ สอดรับกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้าง New S-Curve ให้กับบริษัท ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” กิตติพันธ์กล่าว

 

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 มกราคม 2565 (Record Date)

 

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising