×

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ ‘แมวเอ๋ย แมวเหมียว’

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2019
  • LOADING...
นิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียว

วันที่ 28 พฤศจิกายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ​ ‘แมวเอ๋ย แมวเหมียว’ ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

นิทรรศการ ‘แมวเอ๋ย แมวเหมียว’ นำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆ ของแมว อันเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนาน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆ มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย

 

นิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียว

 

นอกจากนั้นยังจัดทำสินค้าประกอบนิทรรศการที่อัญเชิญภาพการ์ตูนแมวฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำเป็นเสื้อยืด กระเป๋า พวงกุญแจ สมุด และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ จำหน่ายอีกด้วย

 

นิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียว

นิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียว

 

ร้านภูฟ้าผสมผสาน สยามพารากอน คือส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในศูนย์การค้า จัดแสดงนิทรรศการผสมผสานความรู้สาขาวิชาต่างๆ ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories