×

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

27.10.2017
  • LOADING...

     วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.27 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฉลองพระองค์เสื้อโปโลสีดำพระราชทาน พระมาลาสีฟ้า พร้อมผ้าพันคอสีเหลืองพระราชทาน และทรงสวมปลอกแขนจิตอาสาเฉพาะกิจด้านซ้าย เสด็จไปทรงทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

 

 

     เมื่อเสด็จถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังกุฏิพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับราบ ทรงศีล ขณะนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

 

 

     จากนั้นพระพรหมบัณฑิตถวายศีลจบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมบัณฑิตถวายอนุโมทนา และทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญู การรู้บุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด โดยเฉพาะการกตัญญูต่อพระบิดาที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ  

 

 

     จากนั้นทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำนวน 300 คน ทรงทำความสะอาดฐานชุกชีของพระประธานในพระอุโบสถ และทรงเก็บเก้าอี้บริเวณหน้าพระอุโบสถ ทรงเก็บขยะในบ่อน้ำ และทรงให้อาหารเต่า

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising