×
383855

นายกฯ นำพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (28 กรกฎาคม) เวลา 19.00 น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี

 

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึง ณ ท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินขึ้นสู่เวทีประจำจุดยืน จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับ จุดเทียนเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2653 ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้

 

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธานโดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ

 

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัยใดๆ ทรงห่วงใย ทรงติดตามข้อมูลข่าวสารและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดำริเป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการจิตอาสาพระราชทาน ‘เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมกว่า 46,000 กิจกรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชาติ และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้

 

ในศุภวาระมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วพระราชอาณาจักร ร่วมตั้งจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัฐิติกาลเทอญ”

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี และประชาชนทั้งในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวนำ ‘ทรงพระเจริญ’ 3 ครั้ง ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเปล่งเสียง ‘ทรงพระเจริญ’ ดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories