×

เปิดประวัติ ปรีดี ดาวฉาย จากนายแบงก์ใหญ่สู่ขุนคลังรัฐบาลประยุทธ์ 2/2

โดย THE STANDARD TEAM
06.08.2020
  • LOADING...

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ปรีดี ดาวฉาย อดีตกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ เพื่อแทนที่ อุตตม สาวนายน ที่ยื่นลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากล่าสุดมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างเว้นและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (6 สิงหาคม)

 

โดยก่อนหน้านี้ปรีดีดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้เขายังเคยเป็นประธานสมาคมธนาคารไทย (TBA) มาถึง 2 สมัย รวมถึงเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาแล้วด้วย

 

ด้านประวัติการศึกษา ปรีดีมาจากสายกฎหมายอย่างเต็มตัว ทั้งนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2524) เรียนจบเนติบัณฑิตของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปี 2525) รวมถึงมีดีกรีจาก Master of Comparative Law, University of lllinois, Urbana-Champaign, U.S.A. (ปี 2530)

 

ดังนั้นปรีดีสร้างความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายผ่านการเข้ามาทำงานในสำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย และเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่องจนได้ก้าวเข้าสู่สายงานสำคัญๆ ของธุรกิจธนาคารอย่างฝ่ายควบคุมสินเชื่อและหลักประกัน ฝ่ายการปรับโครงสร้างหนี้ มาจนถึงสายงานที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจธนาคารคือการบริหารความเสี่ยง และวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้รับการแต่งตั้งสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทย

 

ช่วงหลายปีมานี้ นอกจากจะได้ยินชื่อปรีดีในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย และมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเงินในตำแหน่งกรรมการอีกหลายบริษัท/คณะทำงาน เช่น บริษัท NDID จำกัด, คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ฯลฯ  

 

นอกจากนี้ปรีดียังร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับรัฐบาลหลายด้าน อย่างตำแหน่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2557 เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฯลฯ 

 

จากผลงานการร่วมงานกับรัฐบาลชุดนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าปรีดีจะได้รับการทาบทามมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตนี้ 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์
อ้างอิง

  • https://thestandard.co/the-new-economic-team-of-the-prayut-government/
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories